Vår behandling

Behandlingsmodell

Hudiksvalls ungdomshem består av 3 olika faser som sker i olika hus alla belägna runt Hudiksvall i vackra Hälsingland. Vår målgrupp är pojkar i åldern 16-21 år med beroendeproblematik. Vi arbetar med ungdomen genom 3 faser. Här får ungdomen chans att bryta negativa mönster genom att byta miljö, möta nya människor och att aktivt arbeta med att få kunskap och komma till insikt om sitt bruk av droger.

Genom vår behandling och de olika faserna så ökar motivationen till att vilja vara drogfri och skapa sig ett mer fungerande liv, där ungdomen får möjlighet att växa och utmanas i att utvecklas. Alla metoder är utifrån kognitiva beteendeterapier.

Syftet är att få ungdomen att känna hopp om framtiden och vara redo att möta ett drogfritt liv.

Vår behandlingsmodell

Fas 1

Grundbehandling, motivation 3-6 mån

Utredning: Addis ung

 • 1 tema i veckan Hjärnan, Beroende, Överlevnad, Anknytning, Relationer, Scheman och beteendemönster, Val, Förändring, Acceptans
 • Att uppnå drogfrihet genom insikt i sitt beroende
 • Att komma igång med aktiviteter och rutiner.
 • Att arbeta med sig själv i relation till andra.
 • Att börja fundera över framtiden kring olika yrken samt fritidsintressen
 • Att få möjlighet att prova på olika intressen.

Fas 2

Fördjupad behandling 3-6 mån

Sysselsättning. Individuell behandling samtal.

 • Enskilda samtal, KBT, Repuls, MI, ÅP, ACT
 • Bibehålla sin drogfrihet
 • ADL träning
 • Sociala färdigheter
 • Sysselsättning Skola eller praktik
 • Familjebehandling  i form av samtal
 • Nätverksmöten i samarbete med socialtjänsten, familj och ungdom.
 • Intro i 12-stegs metoden, NA. AA möten.
 • Kriminalitet som livsstil.
 • Vi erbjuder även ungdomar att starta sin behandling I fas 2 då uppdragsgivare bedömer att denna fas tillgodoser ungdomens behov.

Fas 3 Utsluss

Behandlingslägenhet 6-12 mån

 • KBT individuella samtal
 • Fortsatt individuellt arbete
 • Kontaktmannasamtal
 • Att träna och prova att bo själv.
 • Att planera sin ekonomi.
 • Att ha fortsatt stöd I ADL träning.
 • Att ha fortsatt stöd kring sin drogfrihet samt i att vara en del av samhället.
 • Att ungdomen knyter nödvändiga kontakter i Hudiksvall för en möjlighet till en framtid i kommunen.

Den röda tråden genom alla faser

Är att under sin tid i behandling ska ungdomen se tydliga framsteg, genom att när mål och delmål uppnås, så flyttas ungdomen till nästa fas. Genom faserna är tanken att ungdomen får ett ökat ansvar och samtidigt ökad frihet. Faserna ska leda ungdomen till ett mer och mer självständigt liv.

Vid återfall skickas ungdomen i första hand till avgiftningsklinik där en bedömning görs kring ungdomens hälsotillstånd.

Efter det kommer en bedömning att göras tillsammans med remittenten och i samråd med ungdom om att ev flytta tillbaka ett steg i faserna tills att ungdomen återhämtat sig är drogfri och redo att fortsätta sin behandling där han var.

Tanken är att det ska vara tydligt för ungdom och socialtjänst vad som händer vid återfall samt vad som sker vid en positiv utveckling mot målen.

Vårt mål

När ungdomen deltagit aktivt i behandling är vårt mål att ungdomen ska uppnå drogfrihet, insikt om sitt värde, samt ökat självförtroende och självkänsla.

Broschyr

Ladda ned vår broschyr här

Östanbräck behandlingshem

Östanbräck är ett fas 2 boende beläget 2 km från centrala Hudiksvall. Vi anser att miljön är viktig för att trivas och utvecklas. Därför är Östanbräck nyrenoverat och inrett som ett vanligt hem, lite mysigt och varmt. Här bor man tillsammans med personal som arbetar dygnet runt. För att bo här krävs det att man har genomgått grundbehandling i Nianfors eller annat behandlingshem, har en sysselsättning och är redo för nästa steg. Har man inte en sysselsättning så hjälper vi till med det. Vi jobbar med individuell behandling i denna fas. Ett förberedande boende inför eget boende.

Åldern 16-21 år. Det finns 10 platser på boendet.

Vår behandling...

 

 

 

 

 

 

Nianfors Herrgård

Nianfors Herrgård ligger vackert beläget vid en sjö i byn Nianfors, tre mil utanför Hudiksvall. Här har du naturen, bad på egen flotte och fiske alldeles inpå husknuten. I närliggande grannbyar finns gym, ishall, rid- och badhus. I Nianfors genomförs Fas 1 i vår behandling.

Vår målgrupp är pojkar 16-21 år med missbruksproblematik

Vi vill att ungdomarna ska få prova olika aktiviteter. Det är viktigt att de får uppleva glädje och gemenskap tillsammans, men även utmaningen i att prova på nya saker. Vi jobbar för uppnå: 

SJÄLVKÄNSLA - jag vill  
•  KUNSKAP - jag lär mig   
•  SJÄLVFÖRTROENDE - jag kan

Vyn från vår herrgård i Nianfors
Vardagsrum, Nianfors

Vi har även en specialistläkare i psykiatri och allmänmedicin, med lång erfarenhet av beroendesjukdomar och neuropsykiatrisk problematik. Tillsammans med vår psykolog kan bland annat neuropsykiatriska utredningar utföras.

Mer om vår behandling...

 

Om oss

Hudiksvalls Ungdomshem startades 2004 av Britt Frank, ”Tjove” Skoglund och Pernilla Rapp Skoglund.
 
Denna trio har arbetat och känt varandra i dryga 20 år. En stark sida hos alla tre är ett driv att alltid vara i utveckling och aldrig stagnera.
 
– Vi bygger hela vår verksamhet på medmänsklighet, värme och personliga möten, berättar ”Tjove” som är spindeln i nätet för ungdomshemmets alla enheter. Det har gett oss ett högt värde i SSILs kvalitetsindex.
 
Vårt mål är att all placering ska vara så problemfri som möjligt och att våra ungdomar ska känna trygghet och glädje hos oss. Att vi lyckats med vårt mål visar kvalitetsindex från SSIL där vi har 9,1 av 10 i senaste mätningen.
 
En skön miljö och utvecklande fritidsaktiviteter är, förutom våra moderna behandlingmetoder, det unika med Hudiksvalls Ungdomshem.
 

Vi borgar för att alltid göra vårt yttersta för att nå bästa möjliga resultat för varje individs framtid.

Läs mer…