Hudiksvalls ungdomshem

en tryggare bakgrund och framtid…

Vår målgrupp

  • Pojkar 16-21 år med missbruksproblematik, 10 platser
  • Pojkar/flickor 16-21 i stödboende, 10 platser

Vår behandlingsmodell är KBT anknytningsteori och kriminalitet som livsstil