Hudiksvalls ungdomshem

en tryggare bakgrund och framtid…

Vår målgrupp

  • Pojkar 16år till och med 21 år med missbruksproblematik, 10 platser
  • Pojkar/flickor 16år till och med 20år i stödboende, 10 platser

Vår behandlingsmodell är KBT anknytningsteori och kriminalitet som livsstil