Hudiksvalls ungdomshem
en tryggare bakgrund och framtid...

  • Hudiksvalls Ungdomshem startades 2004.
  • Vår målgrupp är pojkar 16-21 år med missbruksproblematik.
  • Vår behandlingsmodell är KBT anknytningsteori 

Vi har två enheter
 Stödboende utsluss, 9 platser