Stödboende +21

Män/Kvinnor från 21 år

För socialtjänst som söker ett boende för Män/Kvinnor från 21 år som behöver särskilt stöd för att klara eget boende med stöd från personal.

Vi kan erbjuda stödboende från 21 år för kvinnor och män. Dessa lägenheter är spridda i centrala Hudiksvall.

Boendestödet utformas individuellt utifrån den enskildas behov.

Vi kan erbjuda

  • ADL-träning
  • Kontakt med myndigheter och sjukvård
  • Stöd till daglig sysselsättning
  • Planering av framtid för att klara av ett eget boende
  • Stödet är behovsstyrt enligt överenskommelse
  • Stöd och hjälp till återanpassning i samhället
  • Behov av skydd