Vårt stödboende

Hudiksvalls småbåtshamn

Vårt stödboende är enskilda lägenheter spridda i centrala Hudiksvall.

Vi erbjuder

  • KBT individuella samtal
  • Fortsatt individuellt arbete
  • Kontaktmannasamtal
  • Att träna och prova att bo själv.
  • Att planera sin ekonomi.
  • Att ha fortsatt stöd I ADL träning.
  • Att ha fortsatt stöd kring sin drogfrihet samt i att vara en del av samhället.
  • Att ungdomen knyter nödvändiga kontakter i Hudiksvall för en möjlighet till en framtid i kommunen.

Innan utskrivning planeras ev. skolgång/praktik. Kontakt tas därefter med ekonomiskt bistånd. Möjligheter till egen lägenhet kollas upp (inskrivning till bostadskö sker i Hudiksvall samt hemkommun redan till flytt i fas 2).

Familjen eller annan anhörig skall ha blivit anhörigbehandling och/eller hjälp av hemkommunens öppenvård. Inskrivning på arbetsförmedling och andra myndigheter skall etableras innan utskrivning.

Hela vårt arbete går ut på att ungdomen skall lyckas i samhället efter behandlingen. Träning i funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning, mellanmänskliga relationer sker kontinuerligt under behandlingen för att underlätta en återanpassning i samhället.

Då vi jobbar med KBT/KPT och anknytning innebär det att ungdomen skall ha fått en trygghet i sig själv och verktyg att förstå sitt eget beteende och vad det leder till samt en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende. När avslut sker skall ungdomen vara drogfri och ha en ordnad struktur över sin vardag och en färdig planering för utbildning/jobb.