Storgatan HVB

Storgatan HVB är vårt hem mitt i centrala Hudiksvall. Vi förfogar över två st stora lägenheter som ligger vägg i vägg. Det finns sju platser i dessa lägenheter.
Här har vi dessutom stödboende i sex lägenheter.

Ungdomarna som bor här vill ha lite större frihet. Vi har även utbildning i samhällsfunktioner såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Polismyndighet, bostadsköer.

Personaltätheten är större på Storgatan för att kunna vara till hands med läxor och utbildning i samhällsfunktioner.