Nianfors Herrgård behandlingshem

Verandan, Nianfors

Nianfors behandlingshem tar emot pojkar mellan 16 – 21 år som befinner sig i ett missbruk/riskbruk och kriminalitet. Vi har tio platser.

Här får ungdomen en chans att bryta negativa mönster genom att byta miljö, möta nya människor och att aktivt arbeta med att få kunskap och komma till insikt om sitt bruk av droger. 

Genom vår behandling ökar motivationen så att beteenden förändras. Detta i sin tur kan resultera i ett drogfritt liv med ökad livskvalitet och bättre hälsa. Genom att stärka friskhetsfaktorerna stärks också självkänslan och självförtroendet. 

Syftet är att få ungdomen att känna hopp om framtiden och vara redo att möta ett drogfritt liv.

Läs mer om vår behandling…