Nianfors Herrgård

Nianfors Herrgård ligger vackert beläget vid en sjö i byn Nianfors, tre mil utanför Hudiksvall. Här har du naturen, bad på egen flotte och fiske alldeles inpå husknuten. I närliggande grannbyar finns gym, ishall, rid- och badhus.

Vår målgrupp är pojkar 16-20 år med missbruksproblematik.

Vi vill att ungdomarna ska få prova olika aktiviteter. Det är viktigt att de får uppleva glädje och gemenskap tillsammans, men även utmaningen i att prova på nya saker. Vi jobbar för uppnå: 

SJÄLVKÄNSLA - jag vill  
•  KUNSKAP - jag lär mig   
•  SJÄLVFÖRTROENDE - jag kan

Vyn från vår herrgård i Nianfors

I samspel med miljön ...

Vår behandling

Vi erbjuder alltid avgiftning i samband med placering eller återfall.

På Nianfors Herrgård kommer vi att arbeta utifrån kognitiva beteendeterapier. Dessa grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. Vi kommer även att erbjuda ungdomen en introduktion i 12-stegsmetoden. 

Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. Vi kommer även att erbjuda ungdomen en introduktion i 12-stegsmetoden. 

Vi har en rad med olika verktyg för att kunna ge varje ungdom en individuell plan utifrån de enskilda behoven. 

• KBT kognitiv beteendeterapi (schematerapi)
• KPT kognitiv psykoterapi (anknytning)
• Repulse (KBT strukturerat programimpuls)
• ACT (acceptense commitment therapi)
• Kriminalitet som livsstil
• ÅP återfallsprevention
• Intro 12-stegsmetod

Vi erbjuder behandling som går genom 4 faser

  1. Primärbehandling
  2. Fördjupad behandling
  3. Utsluss
  4. Referensboende.

Avgiftning erbjuds i samband med placering och återfall.

Grundbehandlingen är cirka 24 veckor lång, och i den ingår primär och fördjupad behandling. I den senare delen kommer ungdomen att arbeta med ett valfritt projekt i tre månader.
I gruppbehandlingen arbetar vi med psykoedouktion kring olika teman som:

• Beroende 
• Hjärnan 
• Anknytning 
• Överlevnadsstrategier  
• Känslor 
• Relationer 
• Val  
• Beteendemönster 
• Förändring 
• Acceptans 

Detta kommer att ges i form av föreläsningar, grupparbeten, uppgifter och redovisningar.

Vårt mål

När ungdomen deltagit aktivt i behandling är vårt mål att ungdomen ska uppnå drogfrihet, insikt om sitt värde, samt ökat sitt självförtroende och självkänsla. 

Vardagsrum, Nianfors

Vår värdegrund 

Vi ser att goda relationer är grunden till en god självkänsla och självförtroende. Vi vet enligt forskning att relation läker människor. 

Gemensamma teorier och verktyg för detta är systemteori, anknytningsteori och positiv förstärkning (TBA).

Vår personal 

Hos oss arbetar steg 1-terapeut, KBT- och KPT-terapeuter, drogterapeuter och behandlingspedagoger.
Personalen är utbildad i Tryggbas som är ett relationsbaserat program.
När ungdomen kommer till oss har vi möjlighet att utreda ungdomens behov kring beroende och kriminalitet med hjälp av:

 

• Addis (ung) 
• PIKT (kriminalitet som livsstil)

Under sin tid hos oss på Nianfors Herrgård mäter vi ungdomens förändringsprocess och återkopplar i dokumentation till Socialtjänsten genom Feedback Informed Treatment (FIT)

”Vuxna ska hålla vad de lovar samt stödja, skydda och vägleda.”

Vi har även en specialistläkare i psykiatri och allmänmedicin, med lång erfarenhet av beroendesjukdomar och neuropsykiatrisk problematik. Tillsammans med vår psykolog kan bland annat neuropsykiatriska utredningar utföras.